>

 

 
>>  ѧѴ:    :  

͹ҷ  ѧѴþ

 

 ç

ʶҹԴʹ٧ҹ

 çõҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ ӺŴ͹ ͹ҷ ѧѴþ  ҡ͹ҷ  042-519-270
รายละเอียดโครงการ: ´çôԹҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ
ӺŴ͹
ӴѺ ç ӹǹԹ ˵
1 çë١ѧ ⤡-ٻ  8 ͹ҷ   406,000.-ҷ
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 6   1,500  
˹ 0.50   ôµº ç 


2 çë١ѧ ҹ͹-͹Ǵ  2 ͹ҷ 433,000.-ҷ
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 6   2,000  
˹ 0.40   ôµº ç

3 çë١ѧ ⹹ش-ҹҷ  6 ͹ҷ 433,000.-ҷ
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 6   2,000  
˹ 0.40   ôµº ç

4 çáҧ١ѧ ҹ͹-͹δ  3    488,000.-
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 6   3,000 
˹ 0.30   ôµº ç

5 çë١ѧ ҹ͹ ¡˹ѴҨ-ҹҧкǹ                    406,000.-ҷ
 2 ͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 6   2,500 
˹ 0.30   ôµº ç

6 çë١ѧ ¹  5 ͹ҷ ѧѴþ 488,000.-ҷ
ҴǨҨáҧ 6   4,500  ˹ 0.20 
 ôµº ç

7 çáҧ . º͹ ҡҹ͸Ի-ҧ  8 500,000.-ҷ
͹ҷ ѧѴþ Ҵ ҧ 5   200  ˹ 0.15 
(鹷¡ 1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50  ô
Ѵѹҧ ç
8 çáҧ . ¡ҹ¸ѵ- .ͺ.մ 500,000.-ҷ
 8 ͹ҷ ѧѴþ Ҵҧ 5   200  
˹ 0.15  (鹷ͺ 1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50 
ôºѴѹҧ ç


9 çáҧ . ҡҹҧ͹ -ҹѡԹ  6 266,000.-ҷ
͹ҷ ѧѴþ Ҵҧ 4   134  ˹ 0.15 
(鹷¡ 536 ..) ŧ١ѧҧҧ 0.50  
ôºѴѹҧ ç
10 çáҧ . ºҹ-ҹԷ  3 ͹ҷ 500,000.-ҷ
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200  ˹ 0.15 
(鹷¡1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50  
ôºѴѹҧ ç
11 çáҧ . ҧ ..  6 ͹ҷ ѧѴþ 500,000.-ҷ
ҴǨҨáҧ 5   200  ˹0.15  
(鹷¡ 1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50  ô
Ѵѹҧ ç
12 çáҧ . ºҹ͹  7 ͹ҷ ѧѴþ 500,000.-ҷ
ҴǨҨáҧ 5   200  ˹0.15  
(鹷¡ 1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50  ô
Ѵѹҧ ç
13 çáҧ  ¢ҧҹҧкǹ-¡͹͡  4 500,000.-ҷ
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  (鹷ͺ 1,000 ) ŧ١ѧҧҧ 0.50 
ôºѴѹҧ ç
14 Ѻاç纾ʴ͹ҷ 498,500.- ҷ
15 ѺاͻЪ͹ҷ 459,000.- ҷ
 

 ç

ʶҹԴʹ٧ҹ

 çõҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ ӺŹҷ ͹ҷ ѧѴþ  ҡ͹ҷ  042-519-270
รายละเอียดโครงการ: ´çôԹҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ
ӺŹҷ
ӴѺ ç ӹǹԹ ˵
1 çë١ѧ͡ɵ ´иҵ         470,000.-ҷ
˹ͧ  1 ӺŹҷ ͹ҷ ѧѴþ
Ҵ ҧ 5   1,500  (鹷Թ 7,500 .)
ôºѴ ҧк¹ Ҵ 0.4×1.00 .
2 çáҧ ͹յ ҹ  2 490,000.-ҷ
ҹ͹ᴧ .ҷ .þ  Ҵ ǨҨ ҧ 4.
 240  ˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 
3 ç ҧ ͹յ ¾ѹ-Ѥ         490,000.-ҷ
 3 .ҷ .ҷ .þ Ҵ ǨҨ ҧ 5 
 195  ˹ 0.15   ŧ١ѧҧҧ 0.50 
4 çë١ѧ͡ɵ鹷ҧ ˹ͧҡ- 490,000.-ҷ
  4 .ҷ .ҷ .þ Ҵ ҧ 5 
 4,000  (鹷Թ 20,000 ..) ô
Ѵ ç
5 ç ҧ .鹷ҧҹ  5 ҹ͹ 490,000.-ҷ
.ҷ .ҷ .þ Ҵ ǨҨ ҧ 4  
 240  ˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 
6 ç ҧ . 鹷ҧ¹-⹹ӻ  7 490,000.-ҷ
.ҷ .ҷ .þ Ҵ ǨҨ ҧ 5  
 195  ˹ 0.15   ŧ١ѧҧҧ 0.50 
7 ç ҧ . 鹷ҧ                  490,000.-ҷ
Ѵ㨸  8 .ҷ .ҷ .þ Ҵ
ǨҨ ҧ 5   195  ˹ 0.15  
ŧ١ѧҧ 0.50 
8 ç ҧ . ҹ  9 ҹҾѹΧ 490,000.-ҷ
.ҷ .ҷ .þ ҴǨҨ ҧ 5 
 195  ˹ 0.15   ŧ١ѧҧҧ 0.50 
9 çáҧҹ͹յ͹ʧ  10   470,000.-ҷ
.ҷ .ҷ .þ Ҵ ҧ 25   40 
˹ 0.15  (鹷Թ¡ 1,000 ..) 
10 ç ҧ . ҹҷ - ˹ͧ  11          490,000.-ҷ
.ҷ .ҷ .þ ҴǨҨ ҧ 5  
 195  ˹ 0.15   ŧ١ѧҧҧ 0.50 
11 çë١ѧ͡ɵ 鹷ҧ¹Ѥ- 470,000.-ҷ
ӻҷͧ  12 .ҷ .þ Ҵ ҧ 5 
 1,400  (鹷Թ 7,000 ..) ô
Ѵ ˹ 0.20  ç
12 ç ҧ .ҹ  13 ҹѹ 490,000.-ҷ
.ҷ .þ ҴǨҨ ҧ 4   240  
˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 
13 ç ҧ .ҹ  15 ҹҷ         490,000.-ҷ
.ҷ .þ ҴǨҨ ҧ 5   195 
˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 

14 ç ҧ .ҧ»Ҫ  2 ҹ͹ᴧ   490,000.-ҷ
.ҷ .þ ҴǨҨáҧ 4   240 
˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 
15 ç ҧ . ⾸-Ѥ  6          490,000.-ҷ
ҹ⾸ .ҷ .þ ҴǨҨáҧ 5 
 195  ˹ 0.15   ŧ١ѧҧҧ 0.50 
16 ç ҧ .»Ҫ 8 ҹ          490,000.-ҷ
.ҷ .þ ҴǨҨáҧ 4   240 
˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50 
17 çë١ѧ͡ɵ 鹷ҧ·ҡ᤹- 470,000.-ҷ
ٻ  14 .ҷ .þ Ҵ ҧ 5   
1,400  (鹷Թ 7,000 ..) ѹҧѴ
 ˹ 0.30  Ѻô´öô ç

18 ١ѧ ҷ - ⹹ش ͹ҷ ѧѴþ
1                                                                                   500,000.- ҷ
19 ҧʹ ͹յ ҹҷ ٷ 4 
ҷ   ѧѴþ 1                                                 500,000.- ҷ
 

 ç

ʶҹԴʹ٧ҹ

 çõҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ Ӻ˹ͧ ͹ҷ ѧѴþ  ҡ͹ҷ  042-519-270
รายละเอียดโครงการ: ´çôԹҵááе鹡ŧعҴ硢ͧѰŷǻ
Ӻ˹ͧ
ӴѺ ç ӹǹԹ ˵
1 çáҧ . ҧҹ ҹ˹ͧ  1,8 488,900.-
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  Ѻô
Ѵ ˹ 0.20 

2 çáҧ . ҧҹ ҹʹҭ-Ҵ  488,900.-
 10 (ҹʹҭ ֧ ¡෾Ե ⤡)
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5 
 200  ˹ 0.15  ҧҧ 0.50  
ѺôºѴ ˹ 0.20 
3 çáҧ .ҹ ҹ෾Ե  9         488,900.-
.ҷ .þ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
˹ 0.20 
4 çáҧ . ¹Ҵ-Ҫ  5 .ҷ                 488,900.-
.þ ҴǨҨáҧ 5   200  ˹ 0.15 
ҧҧ 0.50  ôºѴ ˹ 0.20 
5 çáҧ . ¹Ҵ-Ҫ  6 .ҷ                 488,900.-
.þ ҴǨҨáҧ 5   200  ˹ 0.15 
ҧҧ 0.50  ôºѴ ˹ 0.20 
6 çáҧ . ¡-Ҫ  4 ͹ҷ         488,900.-
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200  
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
˹ 0.20 
7 çáҧ .  Ҵ-⤡  13 ͹ҷ         488,900.-
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200  
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
˹ 0.20 
8 çûѺا٧ѧ ¹Ҵ-⹹  5          440,000.-
ҹҴ˹ ͹ҷ ѧѴþ Ҵ ҧ 6 
 4,000  ˹ 0.12  (鹷¡ 2,880 ź..)
ŧ١ѧѺôµºѴ ç
9 çáҧ١ѧɵ ʹҭ -Ҵ  10  420,000.-
(ҹʹҭ ֧ ¡෾Ե⤡)
͹ҷ ѧѴþ Ҵҧ 6   4,500  
˹ 0.10  (վ鹷¡ 2,700 ź..) ŧ١ѧѺô
µպѴ ç
10 çáҧ . ҹҧ  2 ͹ҷ                 488,900.-
ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200  
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
 ˹ 0.20  
11 çáҧ . ҧҹ  ҹ-ҹ 488,900.-
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
 ˹ 0.20  
12 çáҧ . ҧҹ ª-ҹ 488,900.-
͹ҷ  ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
 ˹ 0.20  
13 çáҧ .ҧҹ ҹ⹹ҷ    490,000.-ҷ
 11 - ҹ⹹Ҵ  12
͹ҷ ѧѴþ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ҧҧ 0.50  ôºѴ
 ˹ 0.20  
14 ç ҧ . ҧҹ  12 .ҷ   490,000.-ҷ
.þ ҴǨҨáҧ 5   200 
˹ 0.15  ŧ١ѧҧ ҧ 0.50  ô
Ѵ ˹ 0.20 


ѹѺا : 28/12/2015     

 

˹ѡ | ǡѺʹͷ | ª | | Դ˹ҷ

 

webmaster@dopa.go.th  . 0-2282-1047-8, 0-2356-9564 FAX 0-2282-1048 
Copyright © 2003 By www.amphoe.com -> Best view is 800x600 Pixels ->Design by :